Rzecznik Seniora i Opiekuna

Dodane przez weronikast - 10-02-2023 - 12:41
Na zdjęciu widać otwartą książkę, młotek i wagę

Rzecznik Seniora i Opiekuna,
wspiera w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych osób starszych oraz w kontakcie z innymi instytucjami publicznymi, doradzając i informując o sposobach załatwienia spraw.

Współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz seniorów (Kluby Seniora, UTW, CAL, NGO).

Powołanie Rzecznika Seniora i Opiekuna
wychodzi naprzeciw rosnącej liczbie osób w wieku senioralnym. Opiekunami osób 90+ (ok. 7700 os.) są coraz częściej osoby 60+, wsparcie ze strony Rzecznika Seniora i Opiekuna pomaga wzmacniać pozycję najstarszych seniorów i ich opiekunów we Wrocławiu. Rzecznik spraw seniora i opiekuna to nowa jakość w polityce senioralnej miasta.

Od stycznia 2020 r. pomoc oraz prowadzenie spraw seniorów przejęło Wrocławskie Centrum Seniora. Wychodząc naprzeciw potrzebą zgłaszanym przez seniorów pełniący obowiązki Rzecznika Seniora i Opiekuna Robert Pawliszko
w III kwartale 2020 r. rozpoczął indywidualne spotkania z seniorami.


Do obowiązków Rzecznika należy:

 1. Podejmowanie działań zwiększających zakres podmiotowości seniora.
   
 2. Koordynowanie i wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących osób starszych.
   
 3. Przybliżenie problematyki senioralnej władzom Miasta, raportowanie o stanie polityki senioralnej Wrocławia.
   
 4. Inicjowanie i udział w opracowywaniu programów, strategii, konferencji, adresowanych do seniorów.
   
 5. Upowszechnianie wiedzy gerontologicznej, promowanie idei uczenia się przez całe życie.
   
 6. Doradztwo i upowszechnianie informacji dotyczącej polityki senioralnej Wrocławia.
   
 7. Współpraca z instytucjami, organizacjami, firmami działającymi na rzecz seniorów.
   
 8. Podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału ludzi starszych.
   
 9. Pełnienie roli konsultanta w przedsięwzięciach, których realizacja wpływa na poziom i jak ość życia seniorów.
   
 10. Zapewnienie kompleksowej i przyjaznej informacji na temat rozwijanego systemu wsparcia.
   
 11. Pomoc w postaci poradnictwa, także specjalistycznego psychologicznego i prawnego, interweniowanie w sprawach osób starszych i informowanie właściwych organów o nieprawidłowościach.
   
 12. Reprezentowanie seniorów i ich opiekunów oraz wsparcie mediacji w przypadku sporów.