Seniorzy podczas wykładu wysłuchali o zasadach bezpieczeństwa związanych z płatnościami bezgotówkowymi

Dodane przez Aleksandra Szermach - 26-10-2022 - 15:00
laptop ręka trzymająca białą pustą kartę oraz miniaturka wózka na zakupy

24 października we Wrocławskim Centrum Seniora przy pl. Dominikańskim 6, Seniorzy wysłuchać mogli wykładu dotyczącego bezpieczeństwa płatności bezgotówkowych.

Seniorzy dowiedzieli się nie tylko jak bezpiecznie założyć konto bankowe przez internet czy dokonać bezgotówkowo opłaty za usługi miejskie i jak bezpiecznie zrobić zakupy przez internet.

Naszym spotkaniom we Wrocławskim Centrum Seniora przyświeca również cel, jakim jest podnoszenie jakości życia osób, często przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

  • SmartCity Wrocław to dział Urzędu Miejskiego Wrocławia, który zajmuje się promocją oraz wdrażaniem idei smart city. Idea smart city rozwijana jest we Wrocławiu od kilku lat – podobnie jak w innych miastach w kraju i na świecie, w stolicy Dolnego Śląska dostrzeżono potencjał we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań przynoszących korzyści dla miasta i mieszkańców.Znaczenie tej tematyki podkreśla istnienie specjalnej jednostki odpowiedzialnej za wybór projektów i koordynację wdrażania rozwiązań.
  • Fundacja Polska Bezgotówkowa to organizacja, która zajmuje się upowszechnieniem i promocją obrotu bezgotówkowego w Polsce wśród małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i związków wyznaniowych, a także podnoszeniem świadomości wiedzy obywateli na temat mechanizmów obrotu bezgotówkowego, jego bezpieczeństwa i zasad ekonomii. Jednym z jej podstawowych celów jest również promocja innowacji technologicznych wspierających obrót bezgotówkowy.

Na nasze zaproszenie eksperci podzielili się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa płatności bezgotówkowych, dziękujemy za ten ważny dla bezpieczeństwa osób starszych wykład.